Слабий зуб

Вірш

Сидить шевчик на стільці,
На кумові постільці
     Пришиває латку.
Аж у сінях двері — скрип
Далі двері в хату рип! —
     Шелеп кум у хатку!

«Здоровенькі ви були!
А що ж мої постоли —
     Вже, мабуть, готові?»
«Зараз будуть… Погодіть,
Що ж ви стогнете, як дід?
     Чи вже ж нездорові?»

«Та не то щоб, боже, крий,
Був я дуже так слабий,
     А так тілько нудно:
Розболівся вражий зуб
Та заріс тобі, як дуб,
     Що й вирвати трудно…»

«Не журіться,— каже швець,—
А сядьте-но на стілець!..»
     На стілець саджає,
В дратву зуба замотав,
Кінці разом посплітав,
     До ноги чіпляє.

Але, звісно, у шевців
Все дірявії стільці,
     Щоб то не душило.
Ото шевчик і зайшов,
Стихача діру найшов
     Та хвать кума шилом!..

Кум підскочив, як той цап,
Та рукою ззаду лап
     За грішнеє тіло:
«Недаремне ж я стогнав,
От коріння попускав —
     Аж там заболіло!»

8 мая [1859]