Дощ

Цибатий дощ
місить по калюжах грязь
на гнізда ластівкам.
До річки бігає —
одна нога тут, друга там,—
по воду, щоб поливати копицю сіна,
аби мак, бува, не запалив її.
І, стомлений, лягає у траву
коло самих корінців.